Actueel


januari 2017

Lezing door Engelandvaarder

Op maandagavond 30 januari geeft Engelandvaarder Leo Hendrikx uit Heel een lezing. Aanvang 19.30 uur in zorgcentrum De Kreppel. Geen entree voor leden van HVH. Niet-leden betalen 1,50 €.
Voor info klik hier.november 2016

Lezing over de H. Nicolaas

Heythuysen heeft wat met de H. Nicolaas. Hij is al eeuwenlang de patroonheilige van de parochie, hij is de naamgever van de schutterij en ook kende tot voor enige jaren Heythuysen een basisschool met zijn naam. En nu heeft Heythuysen “toevallig” vanaf 1 december 2012 ook een pastoor in de persoon van Marcus Vankan die een groot Sint Nicolaas kenner genoemd mag worden.
Op 28 november a.s. verzorgt Pastoor Vankan voor leden en niet-leden van Heemkunde Vereniging Heitse zijn “tweede lezing” over de Heilige Nicolaas. Al diegenen die enige jaren geleden de “eerste lezing” hebben meegemaakt weten dat deze inleider en dit onderwerp garant staan voor weer een boeiende avond.
Samengevat: u bent allen van harte welkom op 28 november a.s. In Zorgcentrum de Kreppel waar om 19.30 deze lezing begint. Geen entree voor leden van HVH. Niet-leden betalen 1,50 €.oktober 2016

Foto-expositie 2016

Traditiegetrouw organiseert Heemkundevereniging Heitse haar jaarlijkse foto-expositie met Allerheiligen. Dit jaar vindt deze activiteit plaats op zondag 30 oktober 2016. Zoals u van ons gewend bent nemen wij u aan de hand van foto's mee in de geschiedenis van ons dorp. Ruim 120 foto's, verdeeld over diverse periodes van de vorige eeuw laten u zien hoe wij en onze voorouders toen leefden, werkten en woonden. Ook dit jaar besteden we extra aandacht aan een speciaal thema. Ditmaal staan het buurtschap de Kouk en de Antoniusbuurt in de spotlight. Afbeeldingen van gebouwen en van vele(oud)bewoners van deze buurtschappen zullen op de tentoonstelling te zien zijn.

Film
Tijdens de expositie zal elk half uur een nieuwe, speciaal voor deze dag samengestelde film met “oude” beelden over Heitse te zien zijn.

Jubileumboek Heitser Minse Vertèlle nog altijd te koop!
Naar aanleiding van het succes van ons eerste jubileumboek getiteld Heitse wie 't waas uitgegeven bij gelegenheid van het 5- jarig bestaan en inmiddels uitverkocht hebben wij besloten bij ons 10- jarig jubileum wederom een boek samen te stellen: Heitser minse vertèlle. Een boek vol verhalen van en door Heitser minse verteld, uiteraard met veel aanvullende foto's. ( 450!) De onderwerpen zijn zeer divers, van de geschiedenis van bedrijven tot persoonlijke herinneringen uit bepaalde periodes. Het boek omvat ruim 300 pagina's en kost slechts € 24.50. Een prachtig cadeau voor de komende feestdagen!

DE BÖSSEL Verzamelmap, Heitser kalender 2017
Ook de nieuwste uitgave van ons verenigingstijdschrift De Bössel zal op 30 oktober verkrijgbaar zijn. De redactie is er wederom in geslaagd het blad te vullen met zeer gevarieerde en lezenswaardige artikelen over Heitse. (€4.95) Speciaal voor onze vereniging hebben we een verzamelmap laten maken om onze uitgaven in te bundelen. Deze fraaie map met kleurenopdruk is tijdens de expositie te koop voor slechts € 7,95 per stuk. En natuurlijk kunt u ook op de fototentoonstelling al de Heitser kalender 2017 krijgen. Een volgens de makers zeer geslaagde kalender met op het voorblad een mooie afbeelding van onze dorpspomp op het kerkplein.

Welkom
De foto-expositie wordt gehouden op zondag 30 oktober in Cultureel Centrum De Bombardon, St. Antoniusstraat 2, 6093 GA Heythuysen van 13.00 uur tot 17.00 uur. De entree bedraagt € 1,50. Leden en gezinsleden van onze vereniging hebben gratis entree op vertoon van hun ledenpas. U bent allen van harte welkom.oktober 2016

Kalender 2017

Op zondag 30 oktober zal tijdens onze jaarlijkse foto-expositie die nieuwe Heitser kalender 2017 worden gepresenteerd. Voor meer info klik het kopje Kalender.oktober 2016

Overdracht Streekbode-archief

Op maandagmiddag 3 oktober brachten Pieter Knippenberg en Jos Vossen een bezoek aan Heemkundevereniging Helden. Na een rondleiding door het streekmuseum van de vereniging werd onder het genot van een lekker kopje koffie de schenkingsakte door Har Verbong (Helden) en Pieter Knippenberg (Heythuysen) ondertekend waarna het Streekbode-archief definitief eigendom van Heemkundevereniging Heitse werd. De schenking betreft nagenoeg alle Streekbodes van 1954 tot 2009.september 2016

Lezing over Heksenvervolging

Op maandagavond 10 oktober organiseert Heemkundevereniging Heitse voor leden en niet-leden weer een interessante lezing. Ditmaal over de heksenvervolging in het graafschap Horn. De lezing wordt gegeven door Mart Graef uit Horn. Voor meer info, klik hier.juli 2016

Aanwinst voor het archief van HvH.

De Streekbodes terug naar Heitse!
Enige tijd geleden werd door Heemkundevereniging Helden bij het bestuur van HVH geïnformeerd of er in Heythuysen interesse was voor de overname van het nagenoeg volledige Streekbode archief.(De Streekbodes vanaf de start in 1954!)
Na allerlei overnames in de uitgeverijwereld was dit archief bij de heemkundevereniging in Helden terecht gekomen en die vereniging was van mening dat het archief het beste naar Heythuysen terug kon omdat Drukkerij Beijnsberger uit Heythuysen aan de basis had gestaan van dit weekblad. Het bestuur van HVH heeft over dat aanbod niet lang hoeven na te denken en na ons volmondig "ja" is het archief (meer dan een kubieke meter papier) overgebracht naar Heythuysen waar wij na een eerste inventarisatie hebben vastgesteld dat dit een geweldige aanwinst is voor ons archief. Een prachtige bron van informatie en een geweldig tijdsbeeld van Heitse in de jaren vijftig, zestig en verder.
De volgende stap is nu het toegankelijk maken van deze enorme massa informatie. Een hele klus, maar ook een mooie uitdaging voor de vereniging.juli 2016

Verzoek om informatie

Zoals jullie wellicht "in de wandelgangen" vernomen hebben, is een werkgroep van HvH momenteel bezig met het samenstellen van een boek waarin aandacht geschonken wordt aan diegenen die door oorlogsgeweld in W.O. 2 omgekomen zijn. De namen van deze dorpsgenoten uit de voormalige gemeente Heythuysen de (Heythuysen, Baexem en Grathem) staan vermeld op het vredesmonument op de hoek Stationssstraat-Eijkerstokweg. Ik ben op zoek naar achtergrondinformatie over de volgende slachtoffers en ik hoop dat er binnen HvH personen zijn die mij eventueel van informatie kunnen voorzien.

Het betreft informatie over de volgende oorlogsslachtoffers:
Hendrica H. Cloudt-Caris, Maria C Meulen-Vissers, Jacobus Vissers en Johanna W. Ottenheim-Maessen

Graag jullie reactie naar: pieterknippenberg@gmail.com of telefonisch 0475-475557mei 2016

Lezing over Ambonezen in Heythuysen

Op maandagavond 30 mei geeft de heer Willem Renwárin een lezing over het verblijf van Ambonezen in Heythuysen. Voor meer info, klik hier.mei 2016

Nieuwe Bössel en Kroniek verschenen

De Bössel nr.18 is verschenen alsmede de Kroniek over het jaar 2015. Voor meer info kijk onder de betreffende menu's.mei 2016

Herdenking oorlogsslachtoffers en onthulling plaquette op 4 mei 2016 te Heythuysen

Op 4 mei wordt in de Nicolaaskerk in Heythuysen stil gestaan bij 71 jaar vrijheid.
De viering wordt opgeluisterd door zang van de Leudalzangers en bijdragen van burgemeester Verhoeven en leerlingen van basisschool De Neerakker in Heythuysen.
Rode draad tijdens deze bijzondere herdenkingsdienst is het Vredesmonument te Heythuysen en de namen die hierin gegraveerd staan van de oorlogsdoden uit Baexem, Grathem en Heythuysen. Onder auspiciën van Heemkunde vereniging Heitse verschijnt over enige tijd een boek waarin de lotgevallen van de slachtoffers beschreven staan. Vier getuigenissen zullen tijdens de viering door leerlingen van basisschool De Neerakker worden voorgelezen. Een getuigenis zal worden voorgelezen door zuster Thérèse van Horne.
Na de dienst zal bij het Vredesmonument de traditionele 4 mei viering plaats vinden. Hier zal ook een nieuwe plaquette worden onthuld met daarop de namen van twee tot nu toe onbekende oorlogsslachtoffers. Het gaat om de Heythuysenaar Piet Corstjens, die als krijgsgevangene bij de Birma spoorweg aan ontberingen bezweek en om de Amsterdamse evacué Johannes van Weeren die door een explosief omkwam in Baexem. Beide namen zijn tijdens voorbereidend onderzoek voor het boek naar boven gekomen. De nieuwe plaquette zal tijdens de herdenking worden ingezegend door Pastoor Vankan.
De viering begint om 18.30 uur en zal duren tot 19.20 uur. Aansluitend loopt men vanaf de kerk in een stille tocht naar het Vredesmonument op de Stationsstraat waar de officiële Dodenherdenking zal plaats vinden om 20.00 uur.februari 2016

Fototentoonstelling in de Kreppel

Als u in november de fototentoonstelling gemist heeft krijgt u nog een herkansing: Op zondag 28 februari is de expositie namelijk te zien in Zorgcentrum De Kreppel, tussen 13.30 en 17.00 uur.
Voor meer info, klik hier.oktober 2015

Jaarlijkse fototentoonstelling

Op 1 november organiseert HvH zijn jaarlijks terugkerende fototentoonstelling. U kunt deze bezoeken tussen 13.00 en 17.00 uur in De Bombardon te Heythuysen.
Gratis voor leden, niet leden betalen 1,50.
Voor info, klik hier.oktober 2015

Lezing Graafschap Horn

Op 19 oktober organiseert HvH een lezing over de geschiedenis van het Graafschap Horn.
Aanvang 19.30, locatie: De Kreppel. Gratis voor leden, niet leden betalen 1,50.
Voor info, klik hier.september 2015

Lezing Ruilverkaveling

Op 21 september organiseert HvH een lezing over de Ruilverkaveling in Midden-Limburg.
Aanvang 19.30, locatie: De Kreppel. Gratis voor leden, niet leden betalen 1,50.mei 2015

De Bössel nr. 16

Op 5 mei is de nieuwe editie van De Bössel gepresenteerd. Voor info over deze speciale uitgave, zie onder knop De Bössel.februari 2015

Lezing Fabrieksschoorstenen

Op 16 maart a.s. organiseert HvH een lezing over fabrieksschoorstenen.februari 2015

Kroniek 2014

De nieuwe Kroniek 2014 is vanaf 6 maart verkrijgbaar. Voor info, klik hier.


januari 2015

Regeling verstrekking foto's

Hier vindt u de richtlijnen die de Heemkundevereniging hanteert aangaande het verstrekken van foto's aan derden.


januari 2015

Oproep

Wil de eigenaar van de foto's van de Busjop zich melden bij het bestuur?


december 2014

Opberg/verzamelmap voor De Bössel

Sinds dit najaar is er ook een opberg/verzamelmap verkrijgbaar om de Bössel en Kroniek in op te bergen. In de opbergmap kunnen maximaal 15 Bössels worden verzameld. De map is uitsluitend verkrijgbaar bij onze penningmeester Hub. Koolen. U kunt de opbergmap bestellen via zijn e-mailadres hub.koolen@hetnet.nl . De prijs bedraagt € 7,95.


november 2014

Website vernieuwd

Onze website is grondig vernieuwd. De Bössel, de kalender en ook de kroniek hebben hun eigen plek gekregen en er is nu ook ruimte voor actuele berichtgeving. Nieuw is ook het "knopje" Pers, daaronder vindt u publicaties in de pers, betreffende onze vereniging.
Tevens is het knoppenmenu zwevend geworden, waardoor het altijd bovenin zichtbaar blijft. Dit vergemakkelijkt het surfen. Ontdek onze vernieuwde site!


november 2014

Heitser minse vertèlle! NU te koop!

Op zondagmiddag 2 november 2014 werd in Heythuysen de jaarlijkse fototentoonstelling van Heemkundevereniging Heitse gehouden. Zeer vele bezoekers kwamen op deze middag naar Cultureel Centrum de Bombardon om de historische foto′s en de oude filmbeelden van Heythuysen te bekijken.
Enkele foto′s van deze middag kunt u hier bekijken.

Aan het begin van de middag werd het boek Heitser minse vertèlle gepresenteerd aan vele belangstellenden waarna de allereerste exemplaren werden overhandigd aan Truus Scheepers en burgemeester Verhoeven. Het boek Heitser minse vertèlle is samengesteld bij gelegenheid van het 10-jarigbestaan van de heemkundevereniging en vele intekenaars maakten dan ook op deze middag gebruik van de mogelijk het boek in de Bombardon te kunnen afhalen. Het is een prachtig kleurrijk uitgevoerd boek geworden waarin 25 verhalen van Heitser minse over Heitser minse, over Heitser instellingen en over belangrijke gebeurtenissen in het dorp beschreven staan. De verhalen worden verfraaid door maar liefst 450 foto′s.


Cadeau

Het boek Heitser minse vertèlle hoort thuis in elke boekenkast van mensen die iets met Heitse hebben en hadden en is natuurlijk een prachtig cadeau om weg te geven bij de komende feestdagen.
Vanaf maandag 3 november zijn er drie verkooppunten in Heythuysen, namelijk: De Bibliotheek, Mode huis Verheggen en Primera Plantinga.
Het boek kost €24,50.